KBO om te bewaren

SENIORENBULLETIN                                                            OM TE BEWAREN
Hierbij treft u de nieuwste gegevens aan van het Bestuur KBO-Acht:

Bestuursleden KBO-Acht:

  • Ko van de Kreeke               voorzitter            Gebr.Ganslaan 2              tel. 2623427 
  • Mieke Huijgens                1e secretaris           Gebr.Ganslaan 2              tel. 2623427
  • Lies Castelijns                  2e secretaris           Parijslaan 33 5627TS      tel. 2622502
  • H. Wiegerink                   penningmeester      Finisterelaan 11               tel. 2623427
  •            

e-mailen mag ook:

Hebt u ook een e-mail adres? Vriendelijk verzoek dit adres te e-mailen aan:

secretariaatkboacht@gmail.com  Als u uw adres doorgeeft, dan meldt de ledenadministratie u aan bij KBO-Brabant en kunt u ook gebruik maken van alle informatie die KBO-Brabant op haar site zet.  (www.kbo-brabant.nl)

Op www.acht.nl – Verenigingen – KBO: kunt u alle informatie over KBO-Acht lezen.

 

Strookjes voor activiteiten kunt u inleveren bij:

Leden in het Antoniushuis :   Willemien Vervoort           Amstelstraat 154/  2621454
Voor de Achtse Barrier :        Lies Castelijns          –     Parijslaan 33 / 2622502
Voor Acht:                                Ko van de Kreeke     –    Gebroeders Ganslaan 2

Keuring rijbewijs:
Rijbewijsverlening van 75 jaar en ouder, hiervoor kunt u bij de volgende artsen terecht:

Naam en adressen

  • Dokter H. den Doop, Avignonlaan 9 te Eindhoven, tel. 06-49652259. Naam en telefoonnummer inspreken en u wordt terug gebeld. Kosten € 25,00. Als u verzekeringspakket het toelaat, kunt u de rekening opvragen en sturen naar het VGZ en krijgt u dit bedrag vergoed.
  • Dokter Nijboer, buurtcentrum De Rondweg, Camphuysenstraat 1. Elke eerste maandag van de maand van 09.00-13.00 uur. Bellen naar 040-2518144. Kosten € 30,00.
  • Dokter P. Hoevenaars, Amundsenlaan 309, tel. 040-2375750. Aanmelden op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag van 16.00 – 17.00 uur. Kosten €35,00.
  • Dokter M.Elings, Berkt 18, 5507 LN te Veldhoven, tel. 040-2301452. Kosten € 25,00.

Eerdere informatie over keuringen vervalt hiermee.

[1]Correspondentieadressen: Mw.M.A.Huijgens Gebroeders Ganslaan 2, 5626 GB Eindhoven tel.2623427 Mw.E.Castelijns, Achtse Loop 6, 5626BW, tel.2622502. inschr.nr. KvK 17225314

Geef een reactie